уча се, играя и мечтая, тук времето лети в омая МЕЧТАТЕЛ
клуб родолюбие

Клубът е приемник и продължител на богати по форма и съдържание училищни традиции за родолюбива и обществено-полезна дейност.

 

В клуба учениците ще работят на групи по

тематични направления.

 

Клуб Родолюбие - “Машина на времето” за

изследване и популяризиране на културно-историческото ни наследство.

 

ГЛАВНАТА ЦЕЛ Е:

 

Чрез познание и емоционално преживяване да се достигне до корените на нашата българска идентичност. Да се посее в съзнанието на учениците като светоусещане национално самочувствие и гордост.

Цена - 10лв (едно занимание - 60мин)

ALL RIGHTS RESERVED © 2019 | WEB DESIGN BY ZOYA